گروه عربی شهرستان های استان تهران

برای دریافت جزوه روش های فعال یاددهی - یادگیری به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

ادامه مطلب |  
برای دریافت جزوه نظریه های یادگیری به آدرس های ذیل مراجعه نمایید.

شناخت گرایی :

http://www.groupr.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=99&rcid=19

ساختن گرایی :

http://www.groupr.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=99&rcid=20

رفتار گرایی :

http://www.groupr.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=99&rcid=17

 
از آدرس زیر به سایت فیلم رشد مراجعه کنید .

http://film.roshd.ir/

 
سلام.مطلب را از آدرس زیر می توانید دریافت کنید .

http://www.lse.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=26&rcid=35

 
مطلب را می توانید از آدرس زیر دریافت کنید .

http://cms.medu.ir/IranEduThms/theme2/cntntpge.php?pgid=31&rcid=30

 
از آدرس زیر مطلب را دریافت کنید .

http://adel-ashkboos.mihanblog.com/post/1345

 
سلام .برای مشاهده مطلب به ادامه مراجعه کنید .

ادامه مطلب |  

سلام.با توجه به تقاضای برخی همکاران پیرامون انجام  شدن یک نمونه تحلیل محتوا جهت آشنایی با انجام این طرح ، دبیرخانه استانی یک نمونه فرم تحلیل محتوا را بر مبنای بخش اول درس اول کتاب عربی پایه هفتم  تکمیل نموده و همکاران می توانند آن را از طریق آدرس ذیل جهت آشنایی بیشتر با روند انجام کار دریافت و ملاحظه نمایند .

http://s5.picofile.com/file/8151806842/nmoneh_tahlil.rar.html

 
سلام. در ادامه می توانید بارم بندی عربی هشتم را مشاهده نمایید .

ادامه مطلب |  
سلام. همکاران می توانند از آدرس ذیل  روش پیشنهادی  مشترک دروس عربی هشتم  را دریافت کنند .

http://s5.picofile.com/file/8151779376/tadris_8.rar.html